POPIS SKI AREÁLU

• připravujeme výstavbu nového multifunkčního miniareálu nejen pro děti a začátečníky

• realizace v letech 2012 – 2013 (spuštění provozu plánován od 12/2012)

• vlek bude situován od fotbalového hřiště na Božím Daru SV směrem k hranici se SRN

Vlek:
Typ vleku: 2 kotva pro samoobsluhu
Délka: cca 500 m
Převýšení: cca 45 m
Přepravní kapacita: cca 1200 osob/hodina

Sjezdovka:
Široká, více možností využití
Technicky zasněžovaná

Zázemí + služby:
Parkoviště přímo u nástupní stanice vleku
Občerstvení
Místnost na ohřátí
Toalety
Lyžařská, snb a telemark škola
Bobovací a sáňkařská dráha

Plány do budoucna:
Vybudování dětského hřiště s modulárním chodníkem
Vybudování skicrossové trati
A mnoho dalšího...

PROVOZOVATEL:

Ing. Anton Jurica
Boží Dar 176, Boží Dar 362 62
IČ: 36114343
DIČ: CZ6112051759
Tel.: +420 602 425 522
E-mail: jurica@jurica.cz


Oznámení o výběrovém řízení na zhotovitele stavby:

Lyžařský areál Boží Dar – Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování – Část 3
Registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/36.00857

- Zahájení výběrového řízení 28. 3. 2012
- Termín podání nabídek do 12. 4. 2012 do 10:00 hod.
- Uchazeči se přihlásí do výběrového řízení písemně poštou nebo e-mailem na adrese: JURICA a.s.
  Staré náměstí 53
  363 01, Ostrov
  jurica@jurica.cz
- Na stejné adrese bude po předchozí domluvě vydána zadávací dokumentace

Projekt registrační číslo: CZ.1.09/4.1.00/36.00857
Název projektu:
Lyžařský areál Boží Dar – Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování – Část 3
Územní odbor realizace projektu: Karlovy Vary

Na základě výběrového řízení byl 16. 4. 2012 vybrán zhotovitel stavby Krušnohorská stavební společnost s.r.o., se sídlem v Merklíně, IČ: 26330890, DIČ: CZ 26330890, se kterým byla dne 3. 9. 2012 podepsána smlouva o dílo.

Dne 15. 9. 2012 došlo k předání staveniště zhotoviteli stavby a zároveň byla stavba zahájena.

Foto: Území před zahájením stavby.


Informační tabule umístěná ve spodní části areálu budoucího lyžařského areálu informuje
o spolufinancování projektu z Regionálního operačního programu - Severozápad.
Výbor regionální rady dne 17. 9. 2013 schválil změny termínů realizace stavby:

- prodloužení ukončení I. etapy do 31. 3. 2014
- prodloužení ukončení II. etapy (fyzické realizace projektu) do 15. 7. 2014
- předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu do 31. 7. 2014

S původně vybraným zhotovitelem díla Krušnohorská stavební spol. s.r.o., Merklín 8, Merklín byla dne 15. 10. 2013 podepsána Dohoda o zrušení smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2012 z důvodu insolvence této společnosti.

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ke dni 5. 2. 2014 se do výběrového řízení přihlásili tři uchazeči:

KERS s.r.o., Čejkovice 9, 506 01 Jičín, IČ: 25947273
Petr Haberzettl, Hroznětínská 182, Otovice, IČ: 12403105
AquaIndustrial s.r.o., Dalimilova 54b, Olomouc, IČ: 25819321

Novým zhotovitelem stavby byla vybrána společnost KERS s.r.o., Čejkovice 9, 506 01 Jičín, IČ: 25947273. Ta byla na základě výběrového řízení napřed doporučena hodnotící komisí dne 5. 2. 2014 a následně vybrána zadavatelem Ing. Antonem Juricou. Jediným hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele byla nejnižší cena. Dne 17. 2. 2014 byla se společností KERS s.r.o. podepsána smlouva o dílo a zároveň došlo k předání staveniště.

Fota: Místo realizace projektu k 31. 3. 2014.Fota: Místo realizace projektu k 11. 4. 2014.Fota: Místo realizace projektu k 23. 4. 2014

Fota: Místo realizace projektu k 6. 5. 2014Fota: Místo realizace projektu k 16. 5. 2014

Fota: Místo realizace projektu k 30. 5. 2014

Fota: Místo realizace projektu k 6.6. 2014

Fota: Místo realizace projektu k 15.6. 2014

Dne 13. 6. 2014 došlo k ukončení fyzické realizace projektu
a zároveň bylo předáno dílo zhotovitelem – společností KERS s.r.o.Dne 26. 6. 2014 se konalo kolaudační řízení a následně byl vydaný kolaudační souhlas.

Europa.eu ROP Severozápad